cz | it

Kateřina Tušlová

Jméno a příjmení:
Mgr. Kateřina Tušlová

Vzdělání:
Studium italštiny a estetiky na Filozofické fakultě UK Praha
Kurz terminologie italského práva

Hlavní pracovní zkušenosti:
Od roku 1999 pracuji jako překladatelka a tlumočnice freelance a jsem držitelka tlumočnického razítka pro soudní tlumočení italského jazyka.
Od r. 2001 zapsána v seznamu soudních tlumočníků při Italské ambasádě v Praze.

Jazykové znalosti:
Mateřský jazyk (A): čeština
Pracovní jazyky (B): italština
Pracovní jazyky (C): angličtina

Specializace:
Reklama
Gastronomie
Právo a administrativa
Chemický průmysl
Lodní průmysl
Manuály technické i jiné
Literární překlady

Osobní zájmy:
literatura, hudba, běh, cestování, tenis, vaření

Ostatní:
Jsem zapojena do programu SIT Study Abroad.