cz | it

O nás

Jsme dvě nezávislé překladatelky a tlumočnice, které se rozhodly spojit své síly, zkušenosti a znalosti a nabídnout vám kompletní servis v oblasti překladů, tlumočení a výuky italštiny.

Proč si nás vybrat?
Proč se obrátit právě na nás? Máme potřebné vzdělání, dlouholetou praxi, technické a softwarové vybavení. Známe důvěrně italskou mentalitu i prostředí. Za dobu našeho působení jsme pracovali na řadě překladatelských projektů pro menší i významné zákazníky.

Naše motto:
Zavazujeme se vypracovat a odevzdat v dohodnutém termínu věcně, terminologicky a jazykově správný překlad textu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v souladu s Etickým kodexem tlumočníka a překladatele Jednoty tlumočníků a překladatelů. Je samozřejmostí, že informace obsažené ve výchozím textu a jeho překladu považujeme za přísně důvěrné a zachováme o nich naprostou mlčenlivost.